En sida med länkar till olika sidor där vi kan prova olika hjälpmedel.

ARIA

Flera olika sidor där vi provar aria.
I de nio första exemplen testar vi aria-live och efter det kommer lite blandat.


Landmarks

Olika HTML element med olika landmarks


Hidden attributet

En sida med 2st main element där en av de har attributet hidden


SVG

De två första testerna är baserade på Leonie Watsons rekomendationer https://www.sitepoint.com/tips-accessible-svg/

Testar text som bild (svg)


Canvas

Ett canvas exemepel där script ritar ut en rektangel


HTML5 formulär

En sida där vi kan prova HTML5 formulär. Många av de nya attributen fungerar bara i Opera och/eller Safari


Flash/Film

Här provar vi olika sätt att visa flash filer.


Tabeller

Här provar vi tabeller med olika element och attribut.


Imagemap

3 olika sidor, en sida med title-texter, en sida med alt-texter och en sida med båda.


Aural test

Olika typer av röster och hastigheter på talet.


srcset test

Vi byter ut sökvägen till en bild med srcset


Länkar med extra information som dold text

2 sidor där den dolda delen av länken är dolda med olika css tekniker.


Länkar med olika attributet

Hur fungerar olika attribut i ett hjälpemedel? Låt oss se hur t.ex "rel" och "download" fungerar.


Responsiva tabeller där vi döljer tabell rubriker, th, på olika sätt

Olika exempel där vi på liten skärm döljer kod.


En tabell som fungerar med jaws men inte med andra skärmläsare

Exemplet har Torbjörn hittad men vi gör en egen test på den.


Test av olika HTML element som döljs med display:none men som har en referens

1 sida med flera olika HTML-element som döljs med display:none och som har en referens. Här vill vi veta om en skärmläsare får informationen om ett annat HTML-element genom en referens även fast valt element är dolt med display:none.